*ELECTROTÈCNIA (CATALÀ) 2ª EDICIÓ

*ELECTROTÈCNIA (CATALÀ) 2ª EDICIÓ

DURÁN MOYANO, JOSÉ LUIS / MARTÍNEZ GARCÍA, HERMINIO / DOMINGO PEÑA , JOAN

31,00 €
IVA incluido
En stock
Editorial:
EDITORIAL SENTIR INF MARCOMBO, S.A.
Año de edición:
2020
ISBN:
978-84-267-2833-3
Páginas:
452
31,00 €
IVA incluido
En stock

Aquesta nova edició és una versió revisada i ampliada de l'obra Electrotècnia publicada el 2016. S'hi desenvolupa el currículum del mòdul d'Electrotècnia corresponent al Cicle Formatiu de Grau Mitjà d'Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques. S'ha estructurat en tretze temes que podem agrupar en quatre grans blocs. El primer bloc temàtic consta de cinc temes dedicats a introduir l'alumne en l'electrotècnia. S'hi presenten l'electrotècnia i el seu camp d'aplicació i s'hi expliquen les formes de producció, transport i distribució d'energia elèctrica. S'hi expliquen la composició elèctrica de la matèria i l'electrostàtica. S'hi treballa el concepte de circuit elèctric i els seus components: generadors, receptors i conductors. S'hi explica com es comporten aquests components i quins són les principals característiques que els defineixen, així com la manera com es poden associar components del mateix tipus. El tema 4 es dedica a estudiar les principals lleis que regeixen els circuits elèctrics, aplicades a circuits alimentats amb generadors de corrent continu (CC); i el tema 5, a l'estudi de l'electromagnetisme. El segon bloc temàtic, de tres temes, es dedica als circuits de corrent altern (CA). El tema 6 proporciona les eines matemàtiques imprescindibles per poder resoldre aquest tipus de circuits. En els dos següents, s'estudien els components de la potència en CA i la importància de la compensació del factor de potència de les instal·lacions, tant monofàsiques com trifàsiques. S'hi presenta el fenomen de la ressonància i les seves aplicacions industrials i domèstiques. També s'hi desenvolupa la manera de calcular les caigudes de tensió en les línies de CA i les diferents formes de mesurar la potència activa, reactiva i aparent, a més del consum d'energia elèctrica. S'hi apliquen les diverses lleis, teoremes i tècniques per resoldre els circuits vistos en CC, però adaptades al CA. El tercer bloc temàtic es dedica a les màquines elèctriques. Consta de tres temes dedicats als transformadors, les màquines rotatives de CC i les de CA. En el tema corresponent, es presenten els principis de funcionament del transformador i les màquines, així com les seves principals característiques i parts constitutives. S'hi dona una especial importància a la correcta interpretació de les plaques de característiques i als assajos per a l'obtenció de les característiques que expliquen el comportament de cada tipus de màquina. El quart i últim bloc s'ha dedicat a la seguretat elèctrica, que es presenta en dos temes. El tema 12 està dedicat a presentar els riscos de les instal·lacions per a les persones i els diversos sistemes que la normativa estableix per reduir-los o eliminar-los. El tema 13 s'ha dedicat a la seguretat de les instal·lacions, i s'hi s'expliquen els principals problemes que es poden produir, així com els dispositius emprats per protegir-les. Es conclou amb la presentació del procediment de treball en instal·lacions sense tensió i la manera de realitzar les descàrregues de la línia. Així mateix, per tal d'enfrontar-se a possibles accidents elèctrics, es proporcionen les pautes fonamentals per dur a terme els primers auxilis, incloent-hi la manera de proporcionar un suport vital bàsic. Tots els temes estan articulats en apartats i subapartats, en els quals es proposen exemples resolts per tal de facilitar la consolidació dels conceptes i els procediments. Amb la mateixa intenció, al final de cada apartat es proposen diverses activitats. Cada tema es tanca amb un resum i un test d' autoavaluació, així com exercicis resolts i activitats proposades. En alguns temes, quan s'ha considerat necessari, es proposen també activitats pràctiques de taller. S'ha procurat en tots els temes referenciar les instruccions tècniques complementàries del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (REBT) que corresponen. Així, en la resolució dels circuits, caiguda de tensió màxima admissible, determinació de secció de conductors, correcció de factor de potència, sobreintensitat màxima d'arrencada en motors, etc., s'hi recullen les taules, instruccions, límits i consideracions que especifica el REBT.

Artículos relacionados

 • PETROCALIPSIS
  TURIEL, ANTONIO
  Petrocalipsis es un análisis crudo y claro de las posibles alternativas a nuestro sistema energético actual. Frente al triunfalismo que muchas veces exhiben las noticias sobre la futura utilización de nuevas fuentes energéticas, el libro plantea con concisión por qué no funcionan ni funcionarán cada una de las falsas soluciones que se han venido discutiendo durante las últimas ...
  En stock

  19,00 €

 • GB.50 CONCEPTOS Y DESAFÍOS DE LA ECOLOGÍA
  FELLOWES, MARK / THOMAS, BECKY
  * ¿Cómo se adaptan, interactúan y evolucionan los organismos? ¿Por qué algunos sobreviven mientras otros mueren? ¿Y cuáles son las consecuencias? * Este libro le ofrece una introducción a la ciencia que estudia el mundo viviente y facilita la preservación de sus especies, incluso la nuestra. * Una obra que traspasa la red de la vida, desde la evolución hasta los biomas y las c...
  En stock

  9,95 €

 • CIRCUITOS LOGICOS DIGITALES 2ª ED
  VAZQUEZ DEL REAL, JAVIER
  Este texto contiene una serie de casos de estudio sobre diseño lógicodigital que se exponen paso a paso en capítulos individualeselaborados a modo de sesiones prácticas. Se recurre al versátilprograma PSpice? como herramienta para analizar a fondo en un entornode simulación los circuitos bajo estudio. Todos los capítulos vienenacompañados de una sección dedicada a la verificaci...
  En stock

  22,00 €

 • EL MUNDO DE LOS DINOSAURIOS
  NORELL, MARK A
  * Un experto mundial en paleontología de los dinosaurios nos guía por un antiguo paisaje en el que habitaron estos extraordinarios y carismáticos animales. * Los dinosaurios han estado presentes en nuestra imaginación desde el descubrimiento de los primeros fósiles en el siglo xix. La ciencia moderna continúa desenterrando nuevos descubrimientos para obtener una imagen más cla...
  En stock

  35,00 €

 • TERAPIA COGNITIVO CONDUCTAL FÁCIL
  GILLIHAN, DR. SETH J.
  Cuando cuestiones como la depresión, la ansiedad, el pánico, la ira o la preocupación perturban nuestra calidad de vida, es fundamental contar con una serie de herramientas en las que poder confiar y que nos ayuden a pasar por ellas. Este libro analiza los aspectos más importantes de la terapia cognitivo-conductual (TCC) para que puedas hacer frente a tus dificultades cotidiana...
  En stock

  11,95 €

 • *ELECTROTÈCNIA (CATALÀ) 2ª EDICIÓ
  DURÁN MOYANO, JOSÉ LUIS / MARTÍNEZ GARCÍA, HERMINIO / DOMINGO PEÑA , JOAN
  Aquesta nova edició és una versió revisada i ampliada de l'obra Electrotècnia publicada el 2016. S'hi desenvolupa el currículum del mòdul d'Electrotècnia corresponent al Cicle Formatiu de Grau Mitjà d'Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques. S'ha estructurat en tretze temes que podem agrupar en quatre grans blocs. El primer bloc temàtic consta de cinc temes dedicats a introd...
  En stock

  31,00 €

Otros libros del autor

 • *ELECTROTÉCNIA 2ª EDICIÓN
  DURÁN MOYANO, JOSÉ LUIS / MARTÍNEZ GARCÍA, HERMINIO / DOMINGO PEÑA , JOAN
  Esta nueva edición es una versión revisada y ampliada de la obra Electrotecnia publicada en 2016. En ella se desarrolla el currículo del módulo de Electrotecnia correspondiente al Ciclo Formativo de Grado Medio de Instalaciones Eléctricas y Automáticas. Se ha estructurado en trece temas que podemos agrupar en cuatro grandes bloques. El primer bloque temático consta de cinco tem...
  En stock

  31,00 €