Les nostres publicacions

Nosaltres som els editors d'aquestes obres. Són fonamentals tant per al coneixement de la història de Mallorca com per la formació dels professionals de la restauració.