Protecció de dades

POLITICA DE PRIVACITAT

De conformitat amb el que estableix la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informeme que les seves dades seran incorporades aal Sistema de Tractament, titularitat de LLIBRES COLOM S.L. amb CIF B57429078 i domicili social situat en PLAÇA BISBE BERENGUER DE PALOU 11A, 07003 PALMA DE MALLORCA (ILLES BALEARS), amb la finalitat d'atendre les seves consultes i remetre-li informació relacionada que pugui ser del seu interès. En compliment amb la normativa vigent, LLIBRES COLOLM S.L. informa que les dades seran conservades durant el termini estrictament necessari per complir amb els preceptes ementats anteriorment.

Mentre no es comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el seu consentiment per utilitzar-los per les finalitats esmentades.

LLIBRES COLOM S.L. informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, trasparent, adequada, pertinent, limitada, exacta ia actualitzada. És per això que LLIBRES COLOM S.L. es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquestes dades  es suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.

D'acord amb els drets que li confereix la normativa vigent en protecció de dades podrà exercir els drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició a el tractament de les seves dades de caràcter personal, així com del consentiment prestat per el tractament dels mateixos dirigint la seva petició a l'adreça postal indicada més amunt o al correu electrònic info@llibrescolom.com .

Amb l'enviament del formulari de recollida de dades vostè accepta la política de privacitat de LLIBRES COLOM S.L.